Inleiding

Huidverzorgingsstudio Jacqueline neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@jezelf.nbsals3.nl

Wie is Huidverzorgingsstudio Jacqueline?

Huidverzorgingsstudio Jacqueline is de eenmanszaak Huidverzorgingsstudio Jacqueline, gevestigd te (7951 AN) Staphorst, Pr. Beatrixstraat 20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05055810.

Huidverzorgingsstudio Jacqueline is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://je-zelf-in-zicht.nl/ Pr. Beatrixstraat 20 7951 AN STAPHORST 0522464355

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huidverzorgingsstudio Jacqueline verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Huidverzorgingsstudio Jacqueline verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Huidverzorgingsstudio Jacqueline heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huidverzorgingsstudio Jacqueline zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, bijv. zolang u klant bent van Huidverzorgingsstudio Jacqueline.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor Huidverzorgingsstudio Jacqueline persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Huidverzorgingsstudio Jacqueline voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Huidverzorgingsstudio Jacqueline worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 • Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst, vitaal belang cliënt
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Het maken van een afspraak
 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
 • Grondslag: Uitvoering van overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Afhandelen klachten
 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Facturatie
 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

 • Doeleinde: Direct marketing
 • Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Nieuwsbrief
 • Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Social marketing
 • Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het behandelen van aanvragen en administratie. Gebruiksstatistieken worden geanalyseerd met als doel de beveiliging te optimaliseren en de diensten beter af te stemmen op gebruikers. Bezoekers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens voor deze doelen?

De gegevens worden voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren bewaard en daarna nog maximaal een jaar. De gegevens worden gewist, tenzij langer bewaren wettelijk vereist is.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat. In deze cookies wordt informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe onze website functioneert en hoe wij de online ervaring van bezoekers kunnen verbeteren. We delen geen informatie met Google en alle door ons gebruikte IP-adressen zijn anoniem. De gegevens worden 50 maanden bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Huidverzorgingsstudio Jacqueline over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Huidverzorgingsstudio Jacqueline. U kunt verzoeken dat Huidverzorgingsstudio Jacqueline uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jezelf.nbsals3.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Huidverzorgingsstudio Jacqueline te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Huidverzorgingsstudio Jacqueline of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Huidverzorgingsstudio Jacqueline u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Huidverzorgingsstudio Jacqueline

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@jezelf.nbsals3.nl. Huidverzorgingsstudio Jacqueline zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Huidverzorgingsstudio Jacqueline een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Huidverzorgingsstudio Jacqueline uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huidverzorgingsstudio Jacqueline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jezelf.nbsals3.nl.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Huidverzorgingsstudio Jacqueline uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@jezelf.nbsals3.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Huidverzorgingsstudio Jacqueline uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@jezelf.nbsals3.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 juni 2018.